Serveis

ASSESSORAMENT I ALTRES GESTIONS

  • Planificacions i estudis
  • Consultes, circulars, avisos, conferències …
  • Recursos

GESTIÓ

VEHÍCLES

– MatriculacionsTransferències
– Revisions
– Reformes
– Altes, baixes …

TRANSPORTS

– Targetes de transport
– Permisos especials
– Certificats de conductor
– Targetes de tacògraf

PERMISOS – LLICÈNCIES

– Permisos de conducció
– Llicències de ciclomotors
– Llicències de caça i pesca

 
EMPRESES

– Inscripcions i modificacions d’indústries.
– Obertures establiments
– Expedients de classificació empresarial
– Documents de qualificació empresarial
– Patents i marques
– Autoritzacions sanitàries

HABITATGES

– Declaracions d’obres noves
– Canvis de nom de cadastre
– Cèdules d’habitabilitat

CERTIFICATS

– Registres Civils, Propietat, Mercantil …
– Penals
– Últimes voluntats
– Assegurances

Traductor »